SERVEIS COMPTABLESConfecció de la comptabilitat d'acord amb el PGC i a la normativa vigent.

Legalització de llibres de persones físiques i jurídiques.

Portar de llibres en Estimació Objectiva.

Dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

Assessorament i suport tècnic comptable en el domicili de l'empresa.